355 Views

Số thực là gì? Khái niệm, tính chất và bài tập cơ bản về số thực

Số thực là tập hợp số dương, số âm, số 0, số vô tỉ và số hữu tỉ. Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết về số thực, nhằm giúp bạn hiểu hơn về số thực là gì, tính chất của số thực và các dạng bài tập thường gặp.

Số thực là gì?

Số thực (Real numbers) là tập hợp các số dương (1, 2, 3,…), số âm (-1, -2, -3,…), số 0, số hữu tỉ (3/2, 8/9, 7/4,…) và số vô tỉ (số pi, số √ 2). Như vậy, số thực có thể được xem là các điểm nằm trên trục số dài vô hạn.

Kí hiệu: R

Số thực được chia thành 2 loại, đó là: số thực âm (bao gồm các số âm), số thực dương (bao gồm các số dương).

so-thuc-la-gi
Tập hợp số thực

Số thực là những số nào?

Số thực bao gồm:

  • Số tự nhiên N = {0, 1, 2, 3,…}
  • Số nguyên Z = {…, – 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4…}
  • Số hữu tỉ Q = {x = a/b; trong đó b ≠ 0 và a,b ϵ Z}
  • Số vô tỉ I ={các số thập phân vô hạn không tuần hoàn}

Trục số thực là gì?

Trục số thực là một trục số nằm ngang nhằm biểu diễn tập hợp các số thực trên trục số đó. Mỗi số thực sẽ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số hoành dài vô hạn. Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều sẽ biểu diễn một số thực.

 

355 Views